Jaká byla? Jedním slovem nestandardní. Z důvodů obecně známých odvolávali organizátoři jednu akci za druhou. Odpadly akce, kterých jsme se pravidelně zúčastňovali (např. AMD Brno, Revival, okruh Most atd.).
Přes veškeré potíže se nám podařilo zorganizovat naše tradiční akce, Histoslalom Věžná - Kámen 30. 5. 2020 a znovu 10. 10. 2020. V prázdninovém termínu se uskutečnil závod na Automotodromu Vysoké Mýto. Všechny akce se uskutečnily v duchu minimálních nákladů, protože nebylo jasné do poslední chvíle, zda se uskuteční a kolik bude účastníků. Všechno nakonec dobře dopadlo, účast byla obvyklá, i když někteří ze stálých účastníků se nepřihlásili a byli nahrazeni novými. To je velmi potěšitelné, že zájemců o historický automobilový sport neubývá. Podle názoru všech účastníků se naše akce líbily a měly sportovní i organizační úroveň.
K dobré prezentaci našeho klubu je potřeba zmínit úspěchy Jiřího Kimla ml. v závodech automobilů do vrchu (MAVERICk, EDA - CUP), kdy v Náměšti n. O., ve Víru a v Benecku obsadil ve své kategorii vždy 1. místo s vozem Škoda 120 LS.
Jak dál v roce 2021?
Doufáme, že se situace přiblíží normálnímu stavu a akcí bude více. V současné době se snažíme zajistit termíny našich tradičních akcí (Vysoké Mýto, Histoslalom Věžná - Kámen) a rádi bychom se společně s jinou akcí dostali na AMD Brno. O dohodnutých termínech budeme včas informovat. Zároveň v únoru uveřejníme technické a bezpečnostní předpisy na rok 2021, důležité pro účast na našich akcích tak, aby zájemci měli možnost svá vozidla dokonale připravit.
Přejeme Všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2021 a těšíme se na setkání na závodech historických sportovních a závodních automobilů.

           Vladimír Jokl
    Auto Classic Club Brno

PF 2021
Aktualizace 7. 10. 2020 - Akce platí.

1. Maximální omezení doprovodu, tj. 1 jezdec + 1 mechanik.
2. Depo bude rozdělen na dvě od sebe oddělené části.
3. Roušky jsou povinné pro všechny.
4. dezinfekční prostředky budou v místě.
5. Poslední informace budou na našich stránkách 7. 10. 2020.

     Vladimír Jokl
Zveme Vás na 3. závod Histo Slalomu, který pořádáme v sobotu 10. 10. 2020 na letišti Věžná - Kámen. Příjezd je možný již v pátek 9. 10. 2020 od 16:00 hod. V celém areálu je přísný zákaz parkování na travnatých plochách a rozdělávání ohně.

histoslalom2020 2
Časový plán 10. 10. 2020
 • Příjezd do 8:30 hod!
 • 9:15 - 10:00 technická přejímka, administrativní přejímka
 • 9:45 - 10:00 rozprava s jezdci
 • 10:00 - 12:00 volný trénink
 • 12:00 - 13:00 polední přestávka
 • 13:00 - 15:00 měřené jízdy
 • 16:00 vyhlášení výsledků, ukončení akce
 • 17:00 odjezd z areálu
Histoslalom je vypsán pro historické sportovní a závodní vozy do r.v. 1985 s benzínovými motory.

Rozdělení do tříd
 • do 1300 cm3
 • do 2000 cm3
 • nad 2000 cm3
 • dámský pohár
V každé třídě budou vyhlášeni první tři jezdci. Pokud nebude objemová třída naplněna (min. 3 jezdci), budou jezdci přeřazeni do třídy nejblíže vyšší.
* V dámském poháru jedou ženy libovolným benzínovým vozem s pohonem jedné nápravy.

Závodní trať
Trať je postavena na vzletové a přistávací dráze a obslužných komunikacích. Délka je cca 1200m a tvoří 5 levých a 3 pravé zatáčky.

Bezpečnostní předpisy (neplatí pro dámský pohár)
Základní vybavení vozidel - čtyřbodové pásy, 2kg hasicí přístroj
Doporučené vybavení - odpojovač baterie, bezpečnostní rám
Do závodu nebudou připuštěny automobily, nesplňující základní požadované vybavení a také vozidla, která mají zamavená skla (neplatí pro dámský pohár).
Vybavení jezdce - kombinéza, přilba, uzavřená obuv, rukavice, budou vyžadovány u všech účastníků.

Startovné
Účastníci závodu zaplatí startovné 1.600,- Kč při administrativní přejímce.
Účastnice dámského poháru mají výši startovného 500,- Kč.
Střídající se jezdci na vozidle 1000 ,- Kč/jezdec

Závěrečná ustanovení
Akce se zúčastní každý na vlastní nebezpečí, škodu na vozidle jiného účastníka nebo na zařízení areálu hradí z vlastních zdrojů. Akce se koná za každého počasí. Uzávěrka přihlášek (uveďte jméno, příjmení, značku, objem a r.v. vozidla) je 4. 10. 2020.

Přihlášky na www.accbrno.cz nebo na tel. Jiří Kiml 606 024 329, Vladimír Jokl 602 740 907

  S pozdravem
  Vladimír Jokl
  Auto Classic Club Brno