Myto 2021
ACC Brno opět pořádá tradiční (od roku 1996) setkání historických závodních a sportovních automobilů na Autodromu ve Vysokém Mýtě. Akce se uskuteční v sobotu 29. 5 .2021 a podle správce areálu to bude za stejných podmínek jako vloni.

Časový plán:
 •   od 7:00 příjezd do areálu, tech. přejímka, registrace
 •   8:30 rozprava
 •   8:45 - 12:00 volné tréninkové jízdy
 •   12:00 - 13:00 přestávka
 •   13:00 - 15:00 měřené jízdy
 •   16:00 vyhlášení výsledků
 •   17:00 odjezd účastníků
Do areálu je možný příjezd již v pátek po 17:00 hod s možností přenocování za cca 300,- Kč/souprava. V areálu jsou toalety a elektřina. V celém areálu platí zákaz otevřených ohňů, gril je povolen.
Akce je určena pro historické závodní a sportovní vozy do r. v. 1985 (typ). Technické a bezpečnostní předpisy jsou zde .
Upozorňujeme, že bude probíhat měření hluku (stejně jako v loňském roce), limit je 100 dB. Vozidlo, které nebude splňovat hlukový limit, nebude připuštěno!

Vypsané kategorie (budou upřesněné podle počtu přihlášených):
 •   do 1300 ccm
 •   do 1600 ccm
 •   do 2000 ccm
 •   přes 2000 ccm
 •   dámský pohár
Poznámka: Závodní vozy v jednotlivých kategoriích v počtu nižším než 3 vozy budou automaticky zařazeny do kategorie nejblíže vyšší.
"Dámský pohár" je vypsán pro ženy za zjednodušených bezpečnostních podmínek (helma, uzavřený oděv a obuv), které budou upřesněny v rozpravě. Ženy mohou jet libovolným benzínovým vozem s pohonem jedné nápravy.

Startovné bude stanoveno podle počtu startujících v rozmezí 2.000,- až 2.500,- na jezdce a bude vybíráno na místě. Účastnice dámského poháru mají výši startovného 500,- Kč.

Maximální počet přihlášených je 25 vozů! V případě nenaplnění tohoto počtu závodními vozy, má pořadatel právo doplnit startovní pole zájemci dle vlastního uvážení.

Registrace zde nebo Jiří Kiml 606 024 329, Vladimír Jokl 602 740 907
 
 

Aktualizace 23. 4. 2021
Poslední informace z vedení brněnského okruhu - všechny dubnové akce jsou zrušené.

     Vladimír Jokl

Vážení závodníci,
naskytla se nám možnost rozhýbat své miláčky na závodní dráze Automotodromu Brno dne 29. 4. 2021. Mohli bychom mít k dispozici minimálně 2 x 30 min jízd bez časomíry. Akce se pojede podle bezpečnostních a technických pravidel Auto Classic Clubu Brno. Přesnější údaje (časové a cenové) Vám bude na našich stránkách oznámeny po 12. 4. 2021, kdy nám okruh potvrdí podmínky akce. Minimálni počet účastníků je 20. Akce je přístupná i pro formule a otevřené sportovní prototypy.
Zájemci hlaste se ihned na kontakty:
           Vladimír Jokl, tel. 602 740 907
           Jiří Kiml ml., tel. 606 024 329
           Stanislav Dosadil, tel. 603 428 678

Dne 9. 2. 2021 by se dožil 90 roků můj bratranec Stanislav Chelík.
Byl jedním z pěti brněnských automobilových závodníků, kteří se v polovině šedesátých let rozhodli postavit závodní automobily podle tehdejších předpisů platných pro F3. Některé z těchto vozů (snad 3) se stavěly ve svépomocné dílně Svazarmu na Lidické 81, kam jsem jako 13 - 14 letý rád docházel a sledoval jejich vznik. Byl jsem šťasten, když jsem mohl něco podržet nebo podat a již tenkrát ve mně uzrálo rozhodnutí, že se budu tomuto koníčku v budoucnu také věnovat. K naplnění tohoto rozhodnutí přišlo bohužel až o mnoho let později.
Staňa, i když nebyl v té době vyučen v žádném strojním nebo příbuzném oboru, byl pro mě vzorem člověka, který se pustil do každé práce a s usilovností jemu vlastní ji zvládl. V této době se pustil zároveň do studia nižší průmyslové školy strojnické, kterou zdárně dokončil. Za svoji jezdeckou kariéru postavil 3 (možná 4) monoposty F3, většinou s motory Wartburg, i když v jednom případě laboroval i s motorem Škoda. Jeho poslední F3 nazvaná Albatros Wartburg (torzo její karoserie a nějaké drobnosti existují dodnes) již vykazovala první pokusy s aerodynamickými přítlačnými plochami, které se u formulových vozů začaly prosazovat.
Já sám jsem se s ním zúčastnil několika okruhových závodů jako „pomocník". Byly to například závody v Brně na Výstavišti, v Jičíně, v Rosicích atd.
Tento, pro mě výjimečný, velmi pracovitý a kamarádský člověk, zemřel předčasně 21. 4. 1982.
Rád mu věnuji tuto vzpomínku!
             
                 Vladimír Jokl
          Auto Classic Club Brno

1. Všeobecná ustanovení
Akce jsou organizované pro sportovní a závodní historické automobily do r. v. 1985 (typ). Výjimku tvoří závodní automobily Škoda (Rapid, Favorit) do r. v. 1990. Podmínka pro účast je bezvadný technický stav vozu a úpravy dle dobové specifikace. K účasti nebudou připuštěna vozidla se zatmavenými skly karoserie. Účastníci jedou na vlastní nebezpečí.

2.Závodní a sportovní automobily, historické automobily
a) Bezpečnostní pásy min. 4 bodové, bez známek opotřebení, řádně ukotvené do karoserie nebo bezpečnostního rámu (platí i pro spolujezdce).
b) Sedačka jezdce a spolujezdce původní nebo současná, řádně upevněná do karoserie.
c) Tažná oka (nebo pásy) musí spolehlivě zajistit odtah nebo jeho vyproštění. Musí být výrazně označena.
d) Odpojovač baterie s vnějším i vnitřním ovládáním řádně označen na karoserii je doporučený.
e) Hasicí přístroj min. 2 kg řádně upevněn v prostoru posádky, označen na karoserii.
f) Baterie libovolná, umístění libovolné řádně upevněná vzhledem k její hmotnosti. Nevodivě překrytý + pól.
g) Palivová nádrž sériová nebo speciálně umístěná mimo prostor pro posádku, vždy řádně upevněná
Poznámka: bod a) b) g) i s prošlou homologací!
Bezpečnostní rám nebo klec je důrazně doporučená!

3. Bezpečnostní prvky jezdec – spolujezdec
a) Ochranná přilba motoristická i s prošlou homologací
b) Kombinéza (běžná nebo nehořlavá i s prošlou homologací)
c) rukavice
d) uzavřená obuv

4. Dámský pohár
Tradiční soutěž žen, vozidlo jakéhokoliv r. v., objemu, s benzínovým spalovacím motorem a poháněnou jednou nápravou v dobrém technickém stavu.
Bezpečnostní prvky jezdce a spolujezdce platí jako v bodě 3. a) b) c) d).
„Technické a bezpečnostní podmínky“ zveřejňujeme s dostatečným předstihem, aby zájemci – účastníci našich sportovních akcí měli dostatek času svá vozidla připravit.
Poznámka: Vozidla mladšího r. v. se mohou zúčastnit vždy po dohodě s pořadatelem před akcí.

5. Závěr

Všechny výše uvedené požadavky budou vyžadovány při technické přejímce
Dotazy na: Vladimír Jokl, tel. 602 740 907
                 Stanislav Dosadil, tel. 603 428 678
                 Jiří Kiml ml., tel. 606 024 329           Vladimír Jokl
    Auto Classic Club Brno