Dne 18.5. 2019 se uskutečnil 1. HISTOSLALOM na ploše letiště Věžná - Kámen. Za příznivého počasí se sešlo k této akci slušný počet startujících a podle jejich ohlasu se závod líbil.
Na organizaci akce se podíleli téměř všichni členové našeho Auto Classic Clubu Brno, počínaje zhotovením pozvánky na našich stránkách a úklidem dráhy po skončení akce konče.
Proč právě plocha letiště?
V rámci hledání nových možností našich aktivit jsme oslovili majitele tohoto areálu a setkali jsme se s nevšední ochotou a velmi příznivou cenou za pronájem. Děkujeme! Na nás pak zůstávalo postavit trať, na které se střídají rychlé pasáže s těmi technickými. Chtěli jsme skutečně "rychlostní slalom", a to se nám podařilo.
S pohledu nás organizátorů měl závod drobné nedostatky, které na příště odstraníme (např. startovní čísla, nutná přítomnost alespoň dvou "traťových komisařů", kteří po průjezdu zajistí postavení kuželů). Došlo také v jednom případě k chybnému zařazení vozů do objemové třídy (záměna Ivo Mayer <-> Zbyněk Mayer) což má za následek změnu výsledků ve sloučené třídě 1300 + 1600 ccm. Pochybení je již napraveno.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za bezproblémový průběh závodu a zároveň je pozvat na 2. ročník, který máme již dnes od majitele areálu přislíben.

    Vladimír Jokl
Aktualizace:
Přidal jsem situační plánek. Připomínám, že registrace končí 10.5.

   Zbyněk

Přijďte po dlouhé zimní přestávce rozpohybovat své historické závodní a sportovní automobily i sebe na rychlostní slalom, který pořádá náš Auto Classic Club Brno.
1. Akce se koná dne 18.5. 2019 na bývalém vojenském záložním letišti v obci Kámen. Příjezd po silnici I/19 Pelhřimov - Tábor
2. Slalom je vypsán pro historické závodní a sportovní automobily do r.v. 1985. Případná účast vozů mladšího ročníku bude možná pouze po dohodě s pořadatelem. Počet účastníků je omezen na 25 vozů. Vozy do r.v. 1985 budou mít vždy předost.
3. Trať - vzletová a přistávací dráha letiště, délka tratě 1200m (jeden okruh).
4. Bezpečnostní vybavení vozů je stejné jako pro závody "Classic Cup"
5. Bezpečnostní vybavení jezdců/spolujezdců:
a) helma
b) kombinéza (může být i s propadlou homologací)
c) uzavřená obuv
Bude nekompromisně vyžadováno.
6. Zvláštní ustanovení:
Za nedodržení podmínek nebo pokynů pořadatele bude účastník okamžitě vyloučen
7. Vypsané kategorie:
- do 1300 ccm
- do 1600 ccm
- do 2000 ccm
- nad 2000 ccm
- formulové vozy bez rozdílu objemu
- "dámský pohár" - účastnice poháru se mohou zúčastnit s jakýmkoliv automobilem, bezp. prvky jezdce musí dodržet.
8. Vyhodnocení:
V každé kategorii budou vyhlášeni I., II. a III. nejrychlejší jezdeci.
Nebude-li kategorie naplněna (min 3 jezdci), budou jezdci zařazeni do nejbližší všší kategorie (neplatí pro "dámský pohár").
9. Startovné:
1300,- Kč za jezdce, bude placeno pořadateli na místě. Účastnice "dámského poháru" startovné neplatí.
10. časový plán:
7:00 - 9:00      příjezd, technická administrativní přejímka
9:00 - 9:15      rozprava s jezdci
9:15 - 12:00    volný tréning
12:00 - 13:00  polední přestávka
13:00 - 15:00  měřené jízdy
16:00             vyhlášení výsledků
17:00             odjezd z prostor letiště
11. Přihlášky:
Telefonicky: V. Jokl 602 740 907
                   J. Kiml 606 024 329
nebo na www.accbrno.cz
Uzávěrka přihlášek je 10.5. 2019
Akce se koná za každého počasí.

Srdečně zve pořadatel Auto Classic Club Brno

Histoslalom Vezna
 
Členská schůze se bude konat 29.3. 2019 od 18:00 hod v restauraci u Richarda, Brno Žebětín.
Na prahu nového roku bývá zvykem zamyšlení nad rokem minulým. Z pohledu činnosti našeho "Auto Classic Clubu Brno" lze jako obvykle hovořit o věcech, které se povedly a o těch co se povedly méně nebo vůbec.
Do těch prvních patří jednoznačně dokončení renovace VOLVA 121 AMAZON našeho člena Standy Dosadila a jeho nasazení do závodů. Auto je příjemným obohacením startovního pole. Rovněž uspořádání již 25. ? ( otazník je tady na místě, protože se nedochovaly všechny záznamy) setkání na Autodromu ve Vysokém Mýtě můžeme označit za velmi zdařilé, s bohatou účastí zajímavých vozů a díky sehrané organizaci a výborné disciplíně všech účastníků za bezproblémové. Právě zvyšující se počet účastníků našich akcí a jejich spokojenost, rovněž nárůst počtu zajímavých vozů (jen v našem klubu 2 vozy) nás přesvědčuje pokračovat dále v naší aktivitě pořadatelů. Situace je však stále složitější. Sehnat vhodný prostor pro naše závody v alespoň přijatelném termínu za cenu, kterou můžeme akceptovat, znamená začít intenzivně pracovat již od 1.1. začínajícího roku. Protože stále hledáme nové možnosti, podařilo se nám dohodnout na letošní rok pronájem vzletové a přistávací dráhy bývalého záložního letiště u obce Kámen, kde chceme uskutečnit "opravdu rychlostní" slalom dne 18.5. 2019. Rovněž jednání na Autodromu ve Vysokém Mýtě vyústilo v zatím nepotvrzenou objednávku jediného možného termínu o víkendu 21.7.2019. O našich akcích budeme včas informovat na našich stránkách. Rovněž jednání o letošní podobě "Classic Capu", kterého se pravidelně zúčastňujeme jezdecky (cca10 vozů!) i organizačně (2 - 4 členové= intenzivně probíhají. V tomto okamžiku však neznáme termíny závodů.
Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se snaží organizovat pro naše historické a sportovní závodní automobily vhodné akce i když je to stále obtížnější. Máme zde dostatečný počet zajímavých vozů i jezdců, které rádi uvidíme na každém okruhu či slalomu. Nechceme skončit u setinových rally.

Vladimír Jokl