do myta

ACC Brno opět pořádá tradiční (od roku 1996) setkání historických závodních a sportovních automobilů na Autodromu ve Vysokém Mýtě. Akce se uskuteční v pátek 31.8.2018,

Časový plán: 
8:00 - 9:00    příjezd do areálu, tech. přejímka, registrace, rozprava
9:00 - 12:00   volné tréningové jízdy
13:00 - 15:00  měřené jízdy
16:00  vyhlášení výsledků
17:00  odjezd účastníků
Do areálu je možný příjezd již ve čtvrtek po 18:00 hod s možností přenocování za cca 200,- Kč.

Akce je určena pro historické závodní a sportovní vozy do r.v. 1985 (typ). Technické a bezpečnostní předpisy platí jako pro Classic Cup (dříve Penrite Classic Cup) viz. pravidla

Vypsané kategorie (budou upřesněné podle počtu přihlášených):
do 1000 ccm
do 1300 ccm
do 1600 ccm
do 2000 ccm
přes 2000 ccm
dámský pohár
Poznámka: Závodní vozy v jednotlivých kategoriích v počtu nižším než 3 vozy budou automaticky zařazeny do kategorie nejblíže vyšší. "Dámský pohár" je vypsán pro ženy z doprovodu jezdců za zjednodušených bezpečnostních podmínek (helma, uzavřený oděv a obuv), které budou upřesněny v rozpravě.

Startovné bude stanoveno podle počtu startujících v rozmezí 1.500,- až 2.500,- na jezdce a bude vybíráno na místě. Ženy, účastnice poháru startují zdarma.

Maximální počet přihlášených je 30 vozů! V případě nenaplnění tohoto počtu závodními vozy, má pořadate právo doplnit startovní pole zájemci dle vlastního uvážení.
Registrace zde.

Přejeme našim členům i jejich rodinám a všem příznivcům motoristického sportu krásné Vánoce.

pf 2018
Členská schůze se bude konat 1.12. Od 18:00 v restauraci u Richarda, Brno Žebětín.
Dne 15.10.2017 se za ideálních podmínek konal na dráze Automotodromu v Brně poslední závod letošního seriálu historických závodních automobilů Penrite Classic Cup. Protože se náš klub ACCBrno na průběhu tohoto seriálu významě podílí jezdecky i organizačně, dovoluji si nabídnout jeho krátké zhodnocení.
Po stránce jezdecké (sportovní) byla naše účast velmi úspěšná. Náš klub pravidelně reprezentovalo devět jezdců ve čtyřech objemových třídách. Dva z nich, Jiří Kiml ml. a Luboš Vacek ve svých třídách obsadili první místa. Jan Blaha a Bohumil Gross byli shodně ve svých třídách třetí. Pořadí ostatních našich viz. tabulka.
Po stránce organizační je nutné si uvědomit a znovu připomenout, že uspořádání akce jako seriál závodů historických automobilů Penrite Classic Cup je věc velmi náročná a naši členové, kteří spolupracují na organizaci jednotlivých závodů, vykonávají své funkce zdarma. Nezřídka se jedná i o samotné jezdce. V tuto chvíli si znovu uvědomuji, že bez obětavosti, fandovství a dlouholetého kamarádství se taková akce nedá uskutečnit. Připomeňme si jejich jména. Na prvním místě Jirka Kiml ml., který měl letos s organizací závodů mnoho práce a starostí, Standa Dosadil a Anna Kimlová ml., dvojice spolehlivých technických komisařů, Luboš Plachý, letos převážně v roli fotografa, Jirka Kiml st., výroba trofejí a cen, Zbyněk Mayer, který se stará o naše internetové stránky a další. Na klub čítající 15 členů je to aktivita jistě nadprůměrná.

Jak v roce 2018?
Přejeme si, aby se seriál závodů uskutečnil za stejných podmínek i v roce 2018. Počet závodů, místo a čas uveřejníme na našich stránkách ihned po jednáních, která proběhnou asi v lednu a únoru 2018. V příštím roce bychom rádi neopakovali nedostatky z letošní sezóny a včas informovali o nadcházejících závodech. Budeme na našich stránkách prezentovat výsledky po každém závodě, stejně jako průběžné pořadí v seriálu podle jednotlivých objemových tříd. Jezdci tak budou o pořadí informováni během seriálu. Rovněž propagaci závodu (rychloslalomu) ve Vyškově dáme větší prostor, protože jsme názoru, že se jedná a dostupný a zajímavý závod.
Budeme i nadále volat po obsazení třídy do 1000 ccm, která byla ve své době u nás nejpočetnější.
Tolik krátké ohlédnutí za letošním seriálem Penrite Classic Cup a úvaha do roku 2018. Děkuji za účast všem jedcům a organizátorům, za jejich práci v roce 2017.

Vladimír Jokl
ACCBrno